روش های ارسال کالا

پست شامل (پست پیشتاز،پست سفارشی وپشت ویژه) میباشد.پست پیشتاز:نهایتا دو روزه (هزینه 10 هزار تومان).پست سفارشی:چهار الی پنج روزه(هزینه 7هزار تومان).پست ویژه: یک روزه(هزینه 25 هزار تومان) میباشد وپیک وتیپاکس هزینه ی ارسال کالا درب منزل دریافت میشود.

بازدیدها: 329