شلوار جین لوله بارداری آناندا

۱۶۸,۰۰۰ تومان

شلوار جین لوله بارداری آناندا

دردورنگ تیره و روشن

تنخور فوق العاده

پارچه درجه 1 با کشسانی و دوخت عالی

قسمت شکم کشبافت اعلا

دارای سایز بندی ( 4 سایز مختفل)

صاف
شلوار جین لوله بارداری
شلوار جین لوله بارداری آناندا
تماس